line

Рекламации и връщане на стоки

Право на отказ

 

Според условията на чл. 55 от ЗЗП вие имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 дни от получаване на доставката, в случай, че стоката не е използвана, цялостта на опаковката й не е нарушена, със всички прилежащи към нея етикети и е във вида, в който е получена. 

Всеки потребител има право на отказ от закупената стока и съгласно Закона за защита на потребителите, чл. 50 от ЗЗП може да я върне в 14 дневен срок от датата на сключване на договора.

 

Разходите за куриерки услуги по връщането са за сметка на клиента. 

 

За да се възползвате от това ваше право е нужно преди изтичането на 14 дневния срок да попълните и изпратите приложеният тук формуляр на:

  • на електронна поща: office@gosport.bg;
  • по пощата на адрес: Спортс Ауторити ЕООД,  1618 София Овча Купел 1,  бл. 607,  ап. 20,  ЕИК: BG200783751

На връщане подлежи цялата доставка или част от нея. Не е необходимо да обявявате причината за връщането! С цел подобряване на качеството на услугата, ние Ви молим да ни съобщите основанието, поради което сте решили да върнете закупената стока.

Връщането на сумата става в срок от 14 дни от получаването на стоката в наш склад. За приемането на стоката ще Ви уведомим по e-mail. Парите се възстановяват на посочената от Вас във формуляра банкова сметка.

 

При попълнен формуляр ние взимаме предвид две изключения, за които не се прилага правото на отказ:

  • когато доставката касае стоки, изпълнени по спецификация на клиента. Това включва всички доставки на продукти, които извършваме съгласно индивидуални заявки на наши клиенти и
  • когато клиентът е юридическо лице, т.е. не е потребител по смисъла на §13, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на потребителя.

 

Рекламации

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация (да упражни правото си на гаранция) в срок от 2 години при предоставяне на покупен документ. 


След като заявката за рекламация бъде обработена от Спорт Ауторити Еоод и се провери дали действително гаранцията покрива тази стока, тя ще бъде поправена, заменена или ще подлежи на възстановяване на заплатената сума, съгласно настоящите условия.

Спортс Ауторити Еоод запазва правото си да не удовлетвори рекламации, за които след обработката им е установено, че не попадат в обхвата на законовата гаранция. Съответните ще бъдат върнати на клиента.